VVS-tjänster

Våra rörmokare i Täby utför alla typer av rörarbeten och rörtjänster, till förmånliga priser. Här är några av de tjänster vi erbjuder:

  •         Kylinstallationer
  •         Panninstallationer
  •         Värmepumpsinstallationer
  •         Nyproduktion
  •         Blandarbyten/Kranbyten
  •         Ombyggnader
  •         Golvvärme
  •         Stambyte
  •         Värme- och pumpservice


Vi lämnar ett års garanti på alla installationer.

VVS-teknikerna – experterna som gör jobbet

Vi är ett av de starkaste varumärkena i branschen och det kan vi till stor del tacka vår suveräna personal för – inte minst våra extremt kunniga och serviceinriktade VVS-montörer. Många nöjda kunder i Täby med omnejd har fått snabb och viktig hjälp av våra medarbetare.

Ett vattenläckage med översvämning som följd kan vara en mindre katastrof i vardagen och ställa till stora problem för den som drabbas, såväl sanitärt som ekonomiskt. Då vill man naturligtvis ha hjälp av kompetent yrkesfolk och det är vi stolta över att kunna erbjuda.

Samma sak gäller förstås när själva grundarbetet görs. En feldragen ledning i ett hus kan ställa till med rejäla problem på lång sikt och därför bör givetvis arbetet utföras av någon med den rätta kompetensen. Och den har våra medarbetare – deras expertområden är att dra vatten- och avloppsledningar i och till hus, samt att göra installationer som leder till vatten- och/eller avloppsledningarna. Du kan alltid räkna med att få arbetet utfört på bästa vis och som nämnts ovan lämnar vi alltid ett års garanti på alla våra installationer.

En annan viktig poäng i sammanhanget är att man kan få problem med sitt försäkringsbolag om man inte kan uppvisa att arbetet är fackmannamässigt utfört. 

Service inom bygg, el och avlopp

För att kunna ge våra kunder en så heltäckande service som möjligt erbjuder vi även tjänster inom flera andra områden, som bygg, el, avlopp samt inbrottsskador. Vi kan lösa det mesta!

Avloppsproblem är vi naturligtvis proffs på. Vi löser akuta stopp i avloppet och genomför spolningar i underhållssyfte. Vi filmar avlopp för att upptäcka skador och kan givetvis åtgärda de skador vi hittar på ett snabbt och effektivt sätt.

När det gäller elen så blir kraven allt högre. Fler elektriska apparater ger mer komplicerade installationer och då krävs givetvis stor yrkeskunskap. Därför anlitar vi certifierade underentreprenörer på elsidan. Vi arbetar dock nära dessa – och även kunden – för att alltid hitta den optimala lösningen.

Vi har välutbildade medarbetare

Givetvis får inte vem som helst kalla sig för rörmokare, utan det krävs utbildning. Dels finns en gymnasieutbildning, som officiellt heter energiprogrammet och gäller VVS-montörer. Dels finns KY-utbildningar som ger behörighet.

Det räcker dock inte med utbildning utan man måste även ha praktisk erfarenhet för att bli certifierad. Minst 850 timmars praktik – uppdelad i olika omgångar – krävs för att man ska få full behörighet.

Man kan även gå som lärling och få sin yrkesexamen på det viset. Det tar dock fem år och man måste även genomgå en teoretisk utbildning på 16 veckor. Totalt krävs 8 500 lärlingstimmar.

Alla våra rörmokare har den utbildning som krävs och du kan alltid räkna med ett gott resultat när du vänder dig till oss.

Ytterligare en sak att tänka på är att kan bli arbetsgivaransvarig och ersättningsskyldig om det sker en olycka vid svartjobb, och du kan även få betala skatter och sociala avgifter.

Behöver du hjälp med renovering av badrum/kök eller stambyte?